Агрозахист Полтава

Україна, м. Полтава, вул. Половка 64Д, тел. (0532) 61 – 61 – 22

Кораген® 20 к.с. Інсектицид

ProІнноваційний інсектицид проти лускокрилих шкідників на яблуні, томатах, кукурудзі та колорадського жука на картоплі.

 

Механізмдії

Основна дія препарату відбувається при потраплянні Корагену® до шлунку комах, а та кож через кутикулу (контакт на дія). Кораген® активує рианідин рецепторні гени, які
відіграють ключову роль в скорочуванні м'язів. Після прийому Корагену® активізується виведення внутрішніх за пасів кальцію з м'язів шкідника (рецептор змушує рецепторний канал відкриватися на більш тривалий період часу). Неконтрольоване виділення іонів кальцію різко зменшує його внутрішні за паси в організмі. Внаслідок цього шкідник втрачає здатність скорочувати м'язи і миттєво на стає параліч. В свою чергу, це при зводить до зупинки харчу вання, личинки стають слабкими та невдовзі гинуть.
Потрапивши в організм комахи, спостерігаються наступні симп томи отруєння:

  • Миттєва зупинка харчування
  • Параліч м'язів
  • Загибель протягом 24–72 го дин
  • Новітній механізм дії забезпечує Корагену® відмінне місце партнера в антирезистентних про грамах захисту та в програмах інтегрованого захисту.

 

Стійкість до змивання

Кораген® володіє високою стійкістю до опадів. Це пов'язано з високою залишко- вою інсектицидною активністю препарату та його швидким трансламінарним прони- кненням у листкову поверхню. Завдяки останньому Кораген® має здатність рухатись наверх до молодих листочків картоплі та томатів протягом 28 днів після обробки.

 

Селективність та безпечність

Кораген® є унікально безпечним інсектицидом з наявних сьогодні на світовому ринку. Препарат має високі показники безпечності для корисних комах та комах-запилю- вачів (бджоли, джмелі, хижі кліщі). Завдяки високій селективній дії на ріанидин-рецептори, Кораген® є низькотоксичним для людини, ссавців, птахів та риб. Ці характеристики забезпечують високий ступінь захисту для працівників та безпеку для довкілля.
Висока селективність Корагену® для корисних комах, його висока ефективність в польових умовах, надзвичайно високі показники безпечності для операторів та навко- лишнього середовища роблять Кораген® відмінним інсектицидом для систем інтегро- ваного захисту.
Продукція, вирощена при застосуванні Корагену®, має відмінні показники безпечності для споживача.

Як і при роботі з іншими пестицидами, необхідно дотримуватися загальних правил: проводити обприскування у суху безвітряну погоду вранці або ввечері, намагаючись забезпечити рівномірне покриття культури. Дотримуватися загальних заходів індивідуального захисту.